google ad 基本知识分享 google sem

google ad 基本知识分享

google ad又叫谷歌广告,我浏览了市面上大量关于Google广告方面的认知,大多数毫无逻辑而言,太过知识片面化,今天我主要分享一下谷歌广告基础知识架构。 提及广告,必定涉及广告效果,所以分享go...
阅读全文